Dolomity oslaví 10 let v UNESCO

V Jižním Tyrolsku si připomenou 10 let od zapsání Do-lomit na Seznam světového dědictví UNESCO, glaciolo-gy znepokojuje tání alpských ledovců

Jižní Tyrolsko se připravuje na velkou slávu. Ve středu 26. června to bude deset let ode dne, kdy byly Dolomity zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. V jihotyrolském městě St. Vigil - San Vigilio si výročí připomenou v sobotu 29. června festivalem Dolomites UNESCO Fest. Pro návštěvníky bude připravený pestrý hudební, gastronomický i poznávací program. Vzdělávací a vědecké instituce budou po celém městě instalovat tabule se zá-bavně - edukativním obsahem pro děti, které budou mít příležitost dozvědět se více o zá-kladních hodnotách Světového dědictví.

Dolomity se rozkládají na 141 903 hektarech napříč provinciemi Jižní Tyrolsko, Trento, Belluno, Udine a Pordenone. Jako hlavní důvod pro připsání na Seznam světového dědictví se uvádí jejich výjimečná geologická historie. Vápencové pohoří se začalo ut-vářet před 250 miliony lety na základu obřího korálového útesu na dně prehistorického moře Tethys ležícího mezi Laurasii a Gondwanou, které vznikly po rozdělení prakonti-nentu Pangey. Oblast se několikrát vynořila a zas ponořila, ukládaly se na ni sedimenty a došlo i k vrásnění, než byly Dolomity hotové v podobě, jak je známe dnes.

Pro horský masiv Italských Alp jsou charakteristické srázné stěny, věžovité vrcholy, rozeklané skalní hřebeny, vodorovné římsy a bizarní štíty, které se staly oblíbenými motivy pohlednic a obrazů. Do země každý rok lákají tisíce pěších turistů, bikerů, horolezců a lyžařů. Za své jméno vděčí francouzskému učenci, mineralogovi a dobrodruhovi Deodatu de Dolomieu, který si jako první všiml odlišného složení horniny, z níž jsou Dolomity složeny. Místní obyvatelé jim po staletí říkali Světlé hory. Název Dolomity se vžil až po konci první světové války. 

Rodák z jihotyrolského Brixenu Reinhold Messner, který jako první zdolal Mount Everest sám a bez využití kyslíkového přístroje, řekl, že Dolomity budou v jeho očích vždy nejkrásnějším pohořím ze všech. 

Přípravy oslav se konají ve stínu vydání varující zprávy Mezinárodního svazu ochrany příro-dy, která tvrdí, že některé ledovce vedené pod ochranou UNESCO ztratí do roku 2100 až 60 % svého objemu. Ředitel „Programu světového dědictví” Peter Shadie prohlásil, že půjde o tragédii, která bude mít vliv na koloběh vody, hladinu světových moří a celkové klima.

 

„Ledovec pokrývající nejvyšší horu Dolomit Marmoladu měl v polovině 19. století rozlohu 5,3 km2. Od té doby se rozpadl na několik dílčích těles, které mají v součtu 1,5 km2. Z toho vyplývá že ledovec za posledních 150 let ztratil 70% svého objemu,” říká italský glaciolog Christian Casarotto.

Více o desetileté oslavě na stránce http://www.dolomitiunesco.info

Mýty opředený hřeben Rosengarten se koupe v posledních slunečních paprscích dne © IDM Südtirol/Valentin Pardeller

 

 

 

 

 

 

Sdílet tuto stránku
Objednat newsletter
Objednat newsletter